Ingeniørfirmaet Bygg-Automasjon AS har i over 40 år vært en totalleverandør av styring og reguleringssystemer for varme, ventilasjon og sentral driftskontroll til bygg, industri og offshore virksomhet.


Bygg-Automasjon AS er Trend Control Systems sitt teknologi senter i Norge for bygningningsovervåking, og distributør for Schischek eksplosjonssikkerhet på det norske markedet. Videre er selskapet distributør av dampbefuktere fra Dri Steem Humidifier Company og Carel Spa, feltutstyr fra Black Teknigas ltd. og S+S Regeltechnik Gmbh. Motorer og ventiler fra Controlli Spa. og Neptronic Inc. Vår Strategi og målsetting er å til enhver tid tilby produkter og tjenester som er konkurransedyktige med hensyn til produkt teknologi, pris, leveringsdyktighet og kunde forventninger. Å utføre våre markeds- og leverandørmessige forpliktelser innen en sunn økonomisk ramme, som sikrer firmaets eksistens, arbeidsplasser og kapital for lønnsomme og nødvendige investeringer. Bygg-Automasjon AS skal fremstå som en kvalitetsbevisst leverandør innen sitt virkeområde. Dette skal vi oppnå ved å til enhver tid ha et hensiktsmessig kvalitetssystem, samt de beste medarbeidere.

Selskapet arbeider etter NS-EN-ISO 9001:2000.