Service og vedlikehold av deres Trend anlegg

Installasjon av et bygningsovervåkingssystem innebærer en betydelig kapital investering,
og spiller en vital rolle i en bygnings funksjon. Bygningen utvikler og forandrer seg over tid.
For å sikre at den opprinnelige investeringen beskyttes og sikres, er regelmessig ettersyn og service av avgjørende karakter.

  • Reduksjon i operativ kost
  • Minimal driftstans og forstyrrelser på anlegget
  • Utvidet levetid
  • Økt komfort
  • Reduksjon og optimalisering av energiforbruk

Bygg-Automasjon AS tilbyr å ta vare på denne investeringen, og disse vitale elementene i Deres bygningsovervåkingssystem, ved oppfølging og service. Slik at anlegget fungerer optimalt til enhver tid. Dette sikrer at De som bruker kan konsentrere Dem fulgt og helt om Deres kjerne virksomhet.

Ta kontakt med vår serviceavdeling for ytteliger info: firmapost@bygg-automasjon.no, eller telefon 67 17 36 70, eller vår serviceleder Alexander Våge på mobil 412 60 095.