IQ411/412, IQ422 og IQ4E undersentraler " Better 4 the long term"

Ethernett 10/100 Mbps, nettverk med TCP/IP, innebygget XML.

-16 innebygde I/O kanaler og 6 utganger

- I/O bus kan utvides til 192 I/O kanaler med I/O moduler

- I/O bus lengde opp til 300 m

- Wallbus for tilkobling av lokale display

- Lokal RS232- og USB port for Supervisor/programmering

- DIN skinne montering, DIN 19-størrelse 2 standard tavle

- 230V AC strømforsyning

BACnet over IP, kompatibel med eksisterende IQ system protokoller,
erstatter IQ200 serien. Kompatible med IQ3xcite, og tilbake kompatible med IQ1, IQ2 og IQL.

IQ VISION

Etterfølgeren til den banebrytende 963 Supervisor, IQ VISION intergrerer Trend undersentraler, tredjeparts intelligente systemer og internet protokoll enheter
en sentralisert programvare plattform. IQ VISION er designet for å håndtere alle størrelser av bygninger, fra enkle enkeltstående websteder til entreprise nivå,
som gir byggherren og driftsansvarlige mulighet til å identifisere og optimalisere sine systemer.

IQ VISION er et "real time" brukergrensesnitt, som gir brukerene muligheten til å få det beste ut av sitt bygningsovervåkingssystem, og som gir grafisk informasjon til standard internet-browsere.

Den kan har et bredt utvalg av nyttige funksjoner som sentralisert datalogging, arkivering, alarmbehandling, behovsplanlegging, databasebehandling og intergrering med entreprise programvareapplikasjoner - som alle kan brukes til å vise og kontrollere energiforbruket i bygningen.

IQ VISION er en helt åpen og utvidbar platform som er skalerbar for enhver appliksjon.


Ny underserntralplattform fra Trend Control Systems, TCP/IP - Web basert, BacNet, ModBus og LAN tilkobling for kommunikasjon med øvrige Trend Nettverk, og 3-parts systemer.

IQview4 og IQview8 - Nye Nettverks Display fra Trend

IQView4 er et selvkonfigurerende "touch screen display" som fungerer som brukergrensesnitt mot Trend systemer. IQView programvaren gir brukeren et standard Windows miljø og arbeide i. Det gir adgang via en trestruktur, som gir mulighet for å velge undersentral, som igjen gir adgang til moduler, grafer, alarmer og tidsoner. Økonomimodellen har et sort/hvitt display med RS232 tilsluttning, mens standard modellen har fargedisplay med RS232-, Ethernet- og Trend Lan tilsluttning. Begge modeller finnes for montasje på vegg eller i tavle, og alle modeller har rele' utgang, som f.eks. kan brukes til eksternt alarmsignal, f.eks. lampe eller signal.


Schischek - ExMax, RedMax og InMax en revolusjon innen eksplosjonssikkerhet !


Actuatorer fra 5-100 Nm og 500 - 5000 N, eksplosjonssikker i risikoområder, med eller uten fjær retur. For detaljopplysninger og datablad:

Schischek hjemmesider: http://www.schischek.com/

Schischek RedMax actuator, for regulering av luftspjeld, brann og røykspjeld, mengderegulering og ventilstyringer.


Nytt agentur på følere/sensorer fra S+S Gmbh.


For produktinformasjon se; http://www.spluss.de